Nieuwsberichten

Klik op onderstaande kopjes om de nieuwsberichten te lezen.

 

 

Radio 5 Zin in weekend

 

'Wijsheid...


Het ligt binnen ieders verlangen en binnen ieders bereik. Of je nu supergeleerd bent zoals mijn medebroeder Thomas of dat je als kind nog maar aan het begin van je leven staat.' ‘En als je wijsheid vindt dan zul je – naar overtuiging van mijn medebroeder Thomas – God vinden. God die liefde en waarheid is.


Lekendominicaan Karin Bornhijm sprak deze radiominiatuur uit in het Radio 5-programma Zin in Weekend.

 

Hoor hoe God met jou omgaat

 

Spannender is het misschien om het te betrekken op jezelf: “Hoor hoe God met jóu omgaat”. Adam, Noach, Abraham, Mozes, Jona, Elia, Maria … Je kunt er zo je eigen naam naast zetten, als je durft.’

 

Dominicaan Michael-Dominique Magielse sprak deze radiominiatuur uit.

 

In-ge-bed in een groter geheel

 

Mijn medebroeder Meester Eckhart zei, zo’n 700 jaar geleden: “Mijn ziel is jong in mij als op de dag dat ik geboren ben”. Sprak Henk Jongerius o.p. uit in de radiominiatuur van Zin in Weekend

.

‘Het kan ook zijn dat je zomaar zelf een stil moment neemt, rustig zit en je adem op en neer voelt gaan, als een vanzelfsprekend gegeven.

 

Zo’n moment kun je ook een woordloos gebed noemen, omdat je je dan in-ge-bed weet in een groter geheel. Het is een zegen als je die grotere werkelijkheid kunt aanduiden als God.’

 

http://dominicanen.nl/2018/06/sterven-is-de-hoogste-daad-van-aanbidding/

 

 

Rotterdam

 

Op zondag 24 juni is er in de kerk van Het Steiger om 15.30 uur een vesperviering en het afscheid van vier broeders dominicanen die uit Rotterdam gaan vertrekken.

 


Na een jarenlange aanwezigheid in Rotterdam nemen vier dominicanen (Martin Vijverberg, Leo de Jong, Jan Vijverberg en Ben Vocking) afscheid van de stad. De eerste drie gaan wonen in Voorschoten, in het grote huis van de dominicanessen van Voorschoten. De laatste verhuist naar het Dominicanenklooster in Zwolle.

 

De broeders maken grootmoedig plaats voor een nieuwe communiteit van dominicanen, die in augustus zal beginnen. Jan van Duijnhoven, het vijfde en jongste lid van de huidige communiteit, zal deel uitmaken van de nieuwe gemeenschap.

 

De broeders nemen graag persoonlijk afscheid. Op zondag 24 juni is er in de kerk van Het Steiger (Hang, Rotterdam) om 15.30 uur een vesperviering. Aan het slot van deze viering zal iemand vanuit Het Steiger en iemand vanuit Blijdorp een kort woord spreken. Daarna is er onder het genot van hapjes en drankjes de mogelijkheid om elkaar ten afscheid te groeten.


 

 

Boekbespreking 'Kloostermensen'

 

Kloostermensen: een nieuw boek van Thomas Quartier en Leo Fijen

 

Thomas Quartier en Leo Fijen hebben beiden boeken geschreven over religieus leven in Nederland. Ze bundelen hun ervaringen en proberen zicht te krijgen op hoopvolle ontwikkelingen in het leven van monniken en vrouwelijke religieuzen. Ze zien dat steeds vaker mannen en vrouwen toetreden tot contemplatieve en meer actieve orden en congregaties en brengen in kaart of we getuige zijn van het begin van een nieuwe lente in kloosters en abdijen.

 

Het resultaat is een nieuw boek getiteld 'Kloostermensen'. Een boek dat aan de hand van persoonlijke interviews en essays duidelijk maakt dat we in een voor kloosters bijzondere tijd leven. Leo Fijen luistert naar de verhalen van kloosterlingen, hun idealen, hun dilemma's en hun spirituele zoektocht. Thomas Quartier reflecteert.

 

Voor het eerst verschijnt er een boek dat de huidige ontwikkelingen in het religieuze leven schetst en ook in een breder kader plaatst. In 23 interviews vertellen alle abten, abdissen, provinciaals, priorinnen en nieuwkomers met grote openheid over hun zoektocht in het religieuze leven. Onder hen zijn dominicaan Richard Steenvoorde en dominicanessen Theresa Anne en Mary Amata uit Sittard. emici.

 

 

Hoe het 800 jaar geleden begon ...

Het leven van Sint Dominicus (1170 - 1221) begon - zoals dat van de meeste andere kinderen - samen met zijn familie en vrienden. Zijn ouders waren in goede doen, maar niet echt rijk.
Het was een vroom gezin. Er waren al twee zonen aan het studeren voor het priesterschap. Maar intussen hadden ze een redelijk normaal leven in Caleruega, in Oud-Castilië.

 

Toch waren er wat vroege aanwijzingen voor een grote toekomst. Vóór zijn geboorte had Juana, de moeder van Dominicus, een visioen. Ze zag een hond met een vlammende toorts in zijn bek, die tijdens het lopen de hele wereld in vuur en vlam zette. Dat werd geïnterpreteerd als een teken dat haar zoon de wereld in lichterlaaie zou zetten met het Evangelie. Ook verscheen er bij zijn doopsel een soort ster op het voorhoofd van Dominicus.
Dat heeft ertoe geleid dat de toorts en de ster symbolen zijn geworden van Sint Dominicus en van de Orde die hij heeft gesticht.

 

Hoewel hij een andere kant op had kunnen gaan, volgde Dominicus in de voetstappen van zijn broers en begon hij aan zijn studie voor het priesterschap. Terwijl hij daarmee bezig was, brak er een hongersnood uit en hij is erom bekend dat hij zijn boeken verkocht (het middeleeuwse equivalent van de tegenwoordige computer of smartphone!). Hij gebruikte het geld om voor de armen te zorgen.
Deze edelmoedige jongeman werd kort daarna tot priester gewijd en sloot zich vervolgens aan bij een religieuze gemeenschap in Osma. Hij stelde zich waarschijnlijk een eenvoudig en rustig leven voor. Maar God had, naar het schijnt, andere plannen.

Father Dominic McManus, OP


 

 

Bidden voor elkaars intenties helpt

Als Dominicanessen vormen wij een gebedsgemeenschap.
Bidden is een belangrijke pijler in ons leven.
Door samen te bidden getuigen wij aan elkaar, dat Christus onder ons aanwezig is.
Onze verbondenheid met Christus, onze bezinning en gebed brengen ons ook dichter bij God.


Wij leggen ons leven in Gods Hand en zijn ervan overtuigd dat hij ons bidden en onze intenties hoort.
Dit beperkt zich niet alleen tot ons eigen leven. Wij willen graag anderen “meenemen” in ons gebed. Wanneer u een intentie hebt waarvoor wij samen kunnen bidden …….. kijk bij het kopje “Bidden” om de intentie op te geven.