Nieuwsberichten

Klik op onderstaande kopjes om de nieuwsberichten te lezen.

 

 

Dominicaanse berichten

De Dominicanessen in Irak konden naar hun woonplaats in de Vlakte van Ninivé terug keren en zijn druk bezig met hun werk op de scholen. Het gaat daarbij ook om hulp aan de mensen, die terug zijn gekomen en nu hun leven weer ‘op de rails’ moeten krijgen. Dat valt niet mee na drie jaar, terwijl de situatie nog steeds niet normaal is. Toch proberen de zusters ook de mensen in hun omgeving daarbij te helpen.


Fr. Marie-Joseph Lagrange is vooral bekend om zijn werk als oprichter en directeur van de École Biblique, de bijbelschool in Jerusalem die zich nog steeds bezig houdt met onderzoek van het H. Land. Zijn werk is vooral van belang, omdat hij zich niet alleen bezig hield met de gewijde teksten, maar bij zijn onderzoek ook gebruik maakte van de kennis van het land en zijn geschiedenis. Zijn werk is vorig jaar opnieuw uitgegeven en werd gepresenteerd tijdens een internationale ronde tafel aan de pauselijke universiteit van St. Thomas van Aquino (het Angelicum).

Tegenwoordig denken we meestal dat de bevolking van de Filippijnen grotendeels katholiek is. Hun geschiedenis is in dat opzicht nog maar enkele eeuwen oud.


De eerste Dominicanen die op de Filippijnen aankwamen, bouwden er in 1588 een houten kerk en klooster op een moerassige plek, waar ze veel last hadden van de muggen. Tegen het midden van de 18e eeuw waren er 18 missiestaties en waren de meeste provincies christelijk. Die toestand werd verstoord door de Filippijnse revolutie in 1896. Pas in 1971 werd de Dominicaanse provincie van de Filippijnen ingewijd.

 

 

Zin in weekend radio 5

 

'Op de kennis volgt de liefde'


‘Op de kennis volgt de liefde. En als je liefhebt, zoekt de ziel naar de waarheid om zich met haar te bekleden’. Het is een ingewikkelde zin van Catharina van Siëna, maar zuster Bep van der Wilk legt in een radiominiatuur uit waarom het haar raakt.


‘Van jongs af aan wilde ik graag verder leren. Het antwoord op een vraag riep nieuwe vragen op. Er bleek altijd weer iets om verder te onderzoeken. En hoe meer ik te weten kwam, hoe meer ik me ermee verbonden voelde. De liefde ervoor groeide.’


'De beste vraag is de niet gestelde vraag'

 

Dominicaan Paul Brenneker woonde tot zijn dood in 1996 op Curaçao. Hij verzamelde verhalen. Beluister hoe zijn inspiratie doorwerkt bij dominicanes Holkje van der Veer.

 

Paul Brenneker was een verzamelaar van verhalen. Als hij zijn avondwandelingetje maakte, sprak hij met wie hij maar tegenkwam.
Thuisgekomen noteerde hij de uitspraken en verhalen. Zo vond hij al schrijvende ‘de theologie van de straat’ uit, in korte stukken voor radio en de plaatselijke krant.


Zijn methode was ‘de weg van de bescheidenheid’. Hij nam alle tijd om te luisteren. Hij zei: mensen vertellen pas echt wat hun ziel beroert als ze je vertrouwen.


Pater Brenneker inspireert mij omdat ook ik zo’n verzamelaar wil zijn. Ik leer van hem de kunst van het zwijgen en het wachten. Niet te snel een vraag stellen, waardoor ik de richting van het gesprek bepaal.
Of nog erger: waardoor ik niet hoor hoe God in de Ander aan het licht komt.

 

'Ik hoop op waardering voor mijn proberen'

 

In zijn vormingsjaren hoorde Jozef Essing zijn oudere medebroeder Wim Bronkhorst eens zeggen: ‘Eerlijk gezegd neem ik alleen dan een kritische opmerking aan van een medebroeder, als ik merk dat hij me eigenlijk wel mag’. Een radiominiatuur.


‘Die woorden van Wim Bronkhorst zijn me altijd bijgebleven. Niet alleen omdat ze zo ontwapenend eerlijk klonken, maar ook omdat ze voor mij een voltreffer waren. Niet dat men moet juichen bij alles wat ik zeg of uithaal. Maar wel dat er een onderstroom van waardering is voor mijn pogen om om te gaan met de dingen die ik tegenkom.’


 

 

Uitspraken van Thomas van Aquino

 

- Het geloof heeft te maken met dingen die niet worden gezien.
- We kennen waarlijk God, als we boven alles geloven dat God alles overstijgt wat we over Hem kunnen weten.
- De neiging om in anderen het goede te zien getuigt van een goed hart.
- Er is niets op deze aarde dat meer gewaardeerd wordt dan ware vriendschap.

 

Wie is Thomas van Aquino?
De Italiaanse filosoof en theoloog Thomas van Aquino (ca.1225-1274) is na Augustinus van Hippo (354-430) de invloedrijkste denker uit de katholieke theologiegeschiedenis. Zijn gedachtegoed had in de Middeleeuwen beperkte invloed, maar vanaf de zestiende eeuw stempelde Aquino’s denken het katholicisme. Belangrijk was dat hij een synthese tot stand bracht tussen de filosofie van Aristoteles en het christendom. Thomas van Aquino’s hoofdwerk was Summa Theologiae (ca.1273). Ook is hij bekend vanwege zijn ‘vijf godsbewijzen’.


Thomas van Aquino is kerkleraar en patroonheilige van theologen en academici.

 

Boekbespreking Eigen zinnen

 

Eigen zinnen. Over persoonlijke drijfveren in je werk is uitgegeven door Berne Media.

 

Het boek markeert het slot van het project ‘de katholieke traditie opnieuw een levende kracht’, waarin hoogleraar theologie en lekendominicaan Erik Borgman samenwerkte met theoloog Thijs Caspers.


In deze bundel reflecteren twaalf auteurs op het waarom en waartoe van hun werk in katholieke en christelijke organisaties. Redactie: Thijs Caspers.


Ons dagelijks werk vult een groot gedeelte van ons leven. Toch staan we maar zelden stil bij het ‘waarom’ en het ‘waartoe’ ervan.


In dit boek reflecteren de auteurs op de diepere vragen die ten grondslag liggen aan hun dagelijks werk. Wat motiveert hen? Welke problemen ervaren ze? En waar putten ze inspiratie uit om met bezieling te werken?
Met het beantwoorden van deze vragen vinden de auteurs woorden voor hun dagelijkse inzet. Tegelijkertijd is Eigen zinnen een uitnodiging aan de lezer om zichzelf soortgelijke vragen te stellen.


De schrijvers van dit boek zijn werkzaam in katholieke en algemeen-christelijke organisaties. Zij laten op hun eigen manier zien hoe oude woorden uit de christelijke traditie verrassend veelzeggend voor het heden zijn.


De traditie verschijnt hiermee niet als een relict uit een grijs en ver verleden, maar als een waardevolle bron voor het omgaan met actuele maatschappelijke vraagstukken zoals de toegenomen regeldruk, het verlies van de menselijke maat in de beroepspraktijk en de (te) grote nadruk op nut en efficiency.


Een van de lezenswaardige artikelen is van de hand van Patrick Chatelion Counet, secretaris van de KNR, de koepelorganisatie van religieuzen in Nederland. Hij verweeft de lijnen van zijn persoonlijke zoeken met zijn professionele activiteiten, onder meer als jurist, exegeet, kerkjurist en bestuurder van de KNR bijna vanaf het moment dat het schandaal van seksueel misbruik losbarstte.


Een ander boeiend verhaal over werk en inspiratie is dat van dominicanes Holkje van der Veer over haar vrijwilligerswerk op een havo/vwo-school voor kinderen met een lichamelijke beperking.


En met bijdragen van Bill Banning, Cees Akerboom, Hub Vossen,
Ivonne van der Kar, Liesbeth Hoeven, Marije Vermaas, Marja Wittenbols, Titus Frankemölle en Ton Duffhues

 

Hoe het 800 jaar geleden begon ...

Het leven van Sint Dominicus (1170 - 1221) begon - zoals dat van de meeste andere kinderen - samen met zijn familie en vrienden. Zijn ouders waren in goede doen, maar niet echt rijk.
Het was een vroom gezin. Er waren al twee zonen aan het studeren voor het priesterschap. Maar intussen hadden ze een redelijk normaal leven in Caleruega, in Oud-Castilië.

 

Toch waren er wat vroege aanwijzingen voor een grote toekomst. Vóór zijn geboorte had Juana, de moeder van Dominicus, een visioen. Ze zag een hond met een vlammende toorts in zijn bek, die tijdens het lopen de hele wereld in vuur en vlam zette. Dat werd geïnterpreteerd als een teken dat haar zoon de wereld in lichterlaaie zou zetten met het Evangelie. Ook verscheen er bij zijn doopsel een soort ster op het voorhoofd van Dominicus.
Dat heeft ertoe geleid dat de toorts en de ster symbolen zijn geworden van Sint Dominicus en van de Orde die hij heeft gesticht.

 

Hoewel hij een andere kant op had kunnen gaan, volgde Dominicus in de voetstappen van zijn broers en begon hij aan zijn studie voor het priesterschap. Terwijl hij daarmee bezig was, brak er een hongersnood uit en hij is erom bekend dat hij zijn boeken verkocht (het middeleeuwse equivalent van de tegenwoordige computer of smartphone!). Hij gebruikte het geld om voor de armen te zorgen.
Deze edelmoedige jongeman werd kort daarna tot priester gewijd en sloot zich vervolgens aan bij een religieuze gemeenschap in Osma. Hij stelde zich waarschijnlijk een eenvoudig en rustig leven voor. Maar God had, naar het schijnt, andere plannen.

Father Dominic McManus, OP


 

 

Bidden voor elkaars intenties helpt

Als Dominicanessen vormen wij een gebedsgemeenschap.
Bidden is een belangrijke pijler in ons leven.
Door samen te bidden getuigen wij aan elkaar, dat Christus onder ons aanwezig is.
Onze verbondenheid met Christus, onze bezinning en gebed brengen ons ook dichter bij God.

Wij leggen ons leven in Gods Hand en zijn ervan overtuigd dat hij ons bidden en onze intenties hoort.
Dit beperkt zich niet alleen tot ons eigen leven. Wij willen graag anderen “meenemen” in ons gebed. Wanneer u een intentie hebt waarvoor wij samen kunnen bidden …….. kijk bij het kopje “Bidden” om de intentie op te geven.