Bidden

Als Dominicanessen vormen wij een gebedsgemeenschap.
Bidden is een belangrijke pijler in ons leven.
Ons leven, ons werk en ons zijn, staan steeds in verbondenheid met God en in de navolging van Christus. Om deze band levend te houden zijn bezinning en gebed noodzakelijk.

 

In de bijbel kunnen we in de evangelieverhalen lezen dat Jezus zich afzonderde om te gaan bidden. Hij nam tijd voor gebed.
Ook de Heilige Dominicus was een man van gebed. En wanneer hij op reis was, had hij altijd het evangelie van Matteüs bij zich om in te lezen en over na te denken.

 

Het is belangrijk om gedurende de dag tijd te reserveren voor gebed. Zo wordt het leven van iedere dag meegenomen in het ritme van het gebed. Samen bidden, in de gemeenschap, hoort bij ons leven.


Het hart van ons gebedsleven wordt gevormd door de herdenking van Jezus’ leven, sterven en verrijzenis. In de viering hiervan in de Eucharistie weten wij ons verenigd met de verrezen Heer en met elkaar. Het is de bron en de uitdrukking van ons leven in gemeenschap.

 

 

Als religieuze gemeenschap hebben wij door ons koorgebed deel aan het liturgisch gebed van de Kerk. De woorden uitgesproken in de psalmen, liederen, bijbelteksten en gebeden staan dicht bij het leven.

 

Naast het gezamenlijke gebed bestaat het persoonlijk gebed.
Door de dag heen kun je tijd reserveren voor meditatie, lezen in de Bijbel of het bidden van de Rozenkrans.

 

Bidden… een weg naar verbondenheid met God en met elkaar.
Bidden doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Daarom spreken de volgende woorden uit het evangelie van Matteüs ons aan:
“En al wat ge in vertrouwvol gebed vraagt, zult gij verkrijgen”.
Bidden voor… dat doen wij in de Voorbeden.
We bidden voor elkaar, onze familieleden, de mensen om ons heen, de noden in de wereld en voor ieder die ons gebed gevraagd heeft.

 

Laat ons uw gebedsintenties weten.