Contemplatie en actie

Contemplatie is een ander woord voor beschouwing.

Contemplatie zou je als volgt kunnen omschrijven:

Het zoeken, ontdekken, ervaren van de aanwezigheid van God in het diepste van ons wezen, in mensen en in de natuur.

 

Het is met aandacht zien en overdenken.

Alles zien in een breder perspectief en dat jezelf overstijgt.

De verworven inzichten hebben invloed op je staan in het leven.

De contemplatie kan tot actie leiden.

Het heeft invloed op maatschappelijke keuzes, op de wijze van omgaan met je medemens en de natuur, op de kunstzinnige uitingen.

 

Thomas van Aquino, een dominicaanse heilige heeft, het zo gezegd:

Contemplare et contemplata aliis tradere

Beschouwen en het beschouwde aan anderen doorgeven