Levenswijze

Wij – zusters en geassocieerden – weten ons geroepen en worden nog steeds geroepen. Door de groei in onszelf en door veranderende situaties waarin wij leven, ziet ons concrete antwoord er steeds weer anders uit. Als bewust levende mensen, zoekend naar gerechtigheid, weten wij ons verbonden met elkaar en onze omgeving.

 

Ieder van ons heeft een leven van hard werken en klaarstaan voor anderen achter de rug, in Nederland, Indonesië of Brazilië. Gebed, meditatie en in een gemeenschap het dagelijks leven delen, zijn nog steeds belangrijke aspecten van ons leven.


Studie

In het actieve leven heeft het werken het meest accent gekregen, nu kunnen we ruimte geven aan contemplatie. Er is meer ruimte gekomen voor het gebed en wij hebben vertrouwen in de zinvolheid van bidden.

 

Een zekere soberheid hoort bij ons leven. Zorgvuldig en verantwoord met ons geld omgaan, zowel individueel als congregationeel, is daarbij het uitgangspunt. Samen verplichten wij ons anderen te laten delen in onze overvloed.

 

 

 

 

Samen leven

 

In ons dagelijks leven komen wij in toenemende mate in contact met onze congregationele medewerkers, huisgenoten van elders, mensen uit diverse culturen en religies. Ook het samenleven met Dominicaanse broeders, religieuzen van andere instituten en leken is nu een deel van onze realiteit geworden.

 

 

 

 

 

Via haar Commissie Bijdragen geeft de congregatie financiële ondersteuning aan projecten die in de lijn liggen van wat de zusters in hun werkzame leven zelf hebben gedaan.

Van oudsher heeft de congregatie een grote betrokkenheid naar de samenleving. Nog altijd zijn zusters actief of door middel van belangstelling en gebed betrokken bij projecten voor jongeren, zwerfjongeren, parochies, wereldwinkel, schrijven voor gevangenen, cursussen voor geloofsvorming en toerusting van kerkelijke vrijwilligers.