Zending

Dominicus

Als Zusters Dominicanessen zijn wij geroepen tot een taak in de wereld en in de kerk.

 

Wij geloven in de opdracht van God aan de mensen, om van deze wereld iets goeds te maken. Hoe dit kan, zien wij in mensen die ons voorgingen, maar bij uitstek in Jezus van Nazareth. De basis van onze inzet is dan ook dit geloof.

 

Omdat wij als Dominicanessen volgelingen zijn van Dominicus, willen wij - zoals hij - ons leven in dienst stellen van de waarheid en de verkondiging van de bijbelse boodschap. Dit is een voornaam kenmerk van onze spiritualiteit.


Wij willen ons inzetten voor een betere samenleving en de problemen en noden die er zijn. Praktisch betekent dit dat wij onderwijs en vorming gaven, dat wij zieken verpleegden en bejaarden verzorgden, alsmede andere taken ten dienste van onze medemensen. Nu zijn wij minder actief, maar wat blijft is de aandacht voor wat er in kerk en wereld gebeurt. Dit vraagt inzicht, studie en een goed onderscheidingsvermogen.

 

De gemeenschap – de congregatie – waarvan wij deel uit maken, draagt en steunt ons bij onze taak. Wij leven, bidden en bezinnen ons gezamenlijk om onze roeping helder voor ogen te houden.

 

In onze constituties staat onze wijze van leven beschreven, samengevat in de daarin vermelde fundamentele uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn onze inspiratiebron, en de toets voor onze activiteiten.

 

Om onze zending te kunnen vervullen werken wij waar mogelijk samen met zusters van andere Dominicaanse congregaties, met de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland en met de Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen. Organisatorisch is dit onder andere vorm gegeven in het Dominicaans Platform Nederland en het Dominicaans Besturenberaad.