Inspirators

Drie personen zijn zo inspirerend geweest dat ze aan de bron van onze congregatie staan. Hen stond een visioen voor ogen en daarmee hebben ze het stichten van onze gemeenschap bevorderd. Wij willen hen met name noemen:

 

 

De Heilige Dominicus   > lees verder

1172 - 8 augustus 1221

Dominicus de Guzman, werd geboren in Caleruega (Spanje), 160 kilometer ten noorden van Madrid. Hij was vol van God. Het was zijn gewoonte om te spreken met God of over God. Hij kreeg volgelingen en stichtte de Orde van de Dominicanen, ook wel predikbroeders genoemd. De opdracht die hij zag voor de orde was vooral het verkondigen van het Evangelie. Dominicus kreeg ook vrouwelijke volgelingen. Aanvankelijk waren dat zusters die zich vooral aan stilte en gebed wijdden: Monialen die een contemplatief leven leidden, waarbij het klooster niet werd verlaten voor werk buitenshuis. Later - vooral in de 19e eeuw - werden de actieve congregaties van Dominicanessen gesticht, die ook hun inspiratie vonden in het leven van de Heilige Dominicus en die wel kozen voor werk buitenshuis, om met woord en daad het Evangelie te verkondigen. De congregatie van Zusters Dominicanessen van Neerbosch is een van deze congregaties. Zie voor een uitgebreide levensbeschrijving van Dominicus, de geschiedenis van de Orde en de congregaties van Dominicanessen in Nederland: www.dominicanen.nl

 

Pater Dominicus van Zeeland   > lees verder

17 maart 1806 - 25 mei 1892

 

Pater Dominicus van Zeeland was, na kapelaan geweest te zijn in Rotterdam, pastoor te Neerbosch bij Nijmegen van 1846 – 1851. Hij zag daar de behoefte aan onderwijs voor meisjes en heeft in Rotterdam zusters gevraagd naar Neerbosch te komen. Op 24 februari 1848 kwamen de eerste twee zusters om met het werk te beginnen, waaronder Zuster Ludovica Keyser. Pater Van Zeeland was een welsprekend man, met aandacht niet alleen voor geestelijke, maar ook voor materiële noden. Hij stichtte een parochiële school en liet een rij huisjes bouwen om arbeiders een goedkope woning te bezorgen. Ook stichtte hij een zogenaamde Latijnse school, die later uitgegroeid is tot het Dominicus College. Aan dit college studeerden voornamelijk jongens die Dominicaan en priester wilden worden. Nu bestaat dit college nog steeds, maar als scholengemeenschap. Op 11 augustus 1853 kreeg de congregatie kerkelijke erkenning. Pater Van Zeeland werd als vicaris van de congregatie aangesteld.

Hij stierf op 25 mei 1892 en ligt begraven op het kloosterkerkhof in de tuin achter het bestuurshuis van de congregatie.

 

Zuster Ludovica Keyser   > lees verder

24 februari 1815 - 15 mei 1869

 

"Catharina Elizabeth Keyser, geboren van Willem Keyser en Anna Maria Mathilde Kempers den 24 Februari 1815 te Haarlem."

Met deze eigenhandig geschreven woorden in het algemeen Register van het Klooster van de H. Familie, laat zuster Ludovica Keyser ons weten wie haar ouders en haar geboorteplaats waren. Op 8 januari 1846 werd Catharina aangenomen in ’t Liefdegesticht te Rotterdam. In dat huis woonde een gemeenschap van wereldlijke tertiarissen. Deze gemeenschap ontwikkelde zich tot een kloostergemeenschap: de Zusters Dominicanessen van de Heilige Catharina van Siëna, nu de Zusters van Voorschoten. Catharina Keyser is officieel ingetreden op 18 april 1846, ingekleed op 28 mei 1846 en haar nieuwe naam werd Zuster Ludovica. Op 9 september 1847 legde Zuster Ludovica haar beloften van zuiverheid af. Op 24 februari 1848 kwam Zr. Ludovica Keyser met een medezuster vanuit Rotterdam naar Neerbosch. Zij was gevraagd door Pater Dominicus van Zeeland, pastoor aldaar, om handwerkonderricht te geven en lezen en schrijven te leren aan meisjes. Zr. Ludovica en haar medezuster kwamen terecht in een klein gehuurd huis. Toen het aantal zusters groeide werd een huis voor de zusters gebouwd. Dit huis staat er nog steeds en doet nu dienst als bestuurshuis van de congregatie. Aanvankelijk deden de zusters hun werk vanuit de congregatie van Rotterdam, maar al snel groeide het verlangen om een eigen congregatie te stichten. Op 11 augustus 1853 kreeg de congregatie kerkelijke erkenning en de naam Dominicanessen van de Heilige Familie te Neerbosch. De naam was geheel in de geest van die tijd, toen er een devotie tot bloei kwam tot de Heilige Familie. Op 15 augustus 1853 werd Zr. Ludovica Keyser door haar medezusters officieel tot overste gekozen.

 

Op 15 mei 1869 overleed Zuster Ludovica en zij ligt begraven in de grafkelder van het bestuurshuis van de congregatie. De congregatie viert elk jaar de dag van de komst van Zuster Ludovica, 24 februari, als stichtingsdatum.