1848 - 1880

bestuursgebouw

Bestuurshuis anno 1850

Op 24 februari 1848 kwam Zuster Ludovica Keyser met een medezuster vanuit Rotterdam naar Neerbosch (toen nog een dorp bij Nijmegen). Zij begonnen – op verzoek van de Dominicaan Pater Van Zeeland - naailes te geven aan meisjes en vrouwen; later gaven zij ook ander onderwijs. Dit was het prille begin van de congregatie. Er werden voor het geven van onderwijs schoollokalen gebouwd (1850). Later werd een klooster gebouwd voor de zusters, dat er nog staat en nu dienst doet als bestuurshuis. Het is het oudste nog in gebruik zijnde klooster in Nijmegen, een monument.


De congregatie bestaat sinds 1848, maar vanwege wettelijke bepalingen in Nederland, kon zij pas definitief worden opgericht na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in maart 1853. Op 11 augustus 1853 werd de stichtingsacte plechtig voorgelezen door Pater Van Zeeland, waarmee de oprichting van de congregatie een feit werd. Tijdens deze plechtigheid legden zeven zusters hun geloften af in deze congregatie.

De zusters droegen naar Dominicaanse traditie een wit habijt met een leren riem die vanaf 1956 werd vervangen door een stoffen ceintuur. Bij het witte habijt hoorde een wit scapulier en een rozenkrans van 15 tientjes. In de loop der jaren werd deze kleding natuurlijk aangepast, veelal om praktische redenen. Droeg men aanvankelijk in 1848 grote kappen op het hoofd, deze werden geleidelijk aan kleiner.

 

Kleding door de jaren heen

 

De zusters combineerden een vrij streng contemplatief leven met een actief leven. Deze combinatie bleek te zwaar en schaadde de gezondheid van de zusters, waarop de bisschop (Monseigneur Zwijsen) in 1863 besloot de regel te versoepelen.

 

Den Haag

 

Goor

 

 

 

1880 - 1960

Het kleine groepje zusters groeide al snel aan en legde zich voornamelijk toe op het geven van onderwijs.
Pastoors uit andere plaatsen vroegen om zusters, die onderwijs en werk op het gebied van gezondheidszorg konden doen. Zo verspreidde de congregatie zich door het land en werden er verschillende bijhuizen gesticht. Er kwamen zusters wonen en werken in Laren (N.H.), Naaldwijk, Goor (O), Nijmegen, Middelburg, Westervoort, Hatert, Noordwijkerhout, Blaricum, Utrecht, Obdam, Den Haag, Amsterdam, Tilburg, De Goorn en Arnhem.

 

 

Om het onderwijs in al deze plaatsen goed te kunnen behartigen, stichtte de congregatie een eigen kweekschool voor onderwijzeressen in Nijmegen. In het land werden scholen opgericht: lagere- en kleuterscholen, Mulo-scholen, huishoudscholen en een Middelbare Meisjesschool.

Niet alleen onderwijs, maar ook ziekenzorg was een aandachtsveld van de zusters en in 1947 werd in Arnhem een ziekenhuis overgenomen. Daarnaast werkten zusters in consultatiebureau’s, wijkverpleging en opvoeding van voogdijkinderen.

 

In 1960 waren er 493 Zusters Dominicanessen van Neerbosch in Nederland woonachtig.

 

De congregatie heeft zich ook buiten de landsgrenzen begeven. Vanaf 1931 werkten er zusters op Java, Indonesië. Dit heeft ertoe geleid dat er nu een zelfstandige congregatie van Dominicanessen in Indonesië is.

Vanaf 1965 werkten gedurende een 20-tal jaren zusters in Brazilië. De missionaire inzet van onze zusters in deze gebieden was gericht op onderwijs, gezondheidszorg, pastoraat en verkondiging.

 

Al dit werk was een praktische vorm van verkondiging, dat apostolaat werd genoemd.

 

Indonesië

 

Indonesië