1848 - 1880

bestuursgebouw

Bestuurshuis anno 1850

Op 24 februari 1848 kwam Zuster Ludovica Keyser met een medezuster vanuit Rotterdam naar Neerbosch (toen nog een dorp bij Nijmegen). Zij begonnen – op verzoek van de Dominicaan Pater Van Zeeland - naailes te geven aan meisjes en vrouwen; later gaven zij ook ander onderwijs. Dit was het prille begin van de congregatie. Er werden voor het geven van onderwijs schoollokalen gebouwd (1850). Later werd een klooster gebouwd voor de zusters, dat er nog staat en nu dienst doet als bestuurshuis. Het is het oudste nog in gebruik zijnde klooster in Nijmegen, een monument.


>> Lees verder