Inspiratietekst

 

 

De gelovige gemeenschap
die wij zijn
in kerk en samenleving.
Een bezinning door het kapittel van 2011 als bron van inspiratie aangereikt.

 

Wij, zusters Dominicanessen van Neerbosch,
vormen een geloofsgemeenschap.
Wij willen in onderlinge verbondenheid
het Goede Nieuws blijven verkondigen.
Samen zijn wij op weg in navolging van Jezus van Nazareth
en in de geest van Dominicus.

 

In de voorbije jaren groeiden wij
van een werkgemeenschap naar een leefgemeenschap.
Daarmee is ook de mogelijkheid gegroeid
ons geloof en onze hoop meer met elkaar te delen
en daardoor te verdiepen en te versterken.

 

Wij streven ernaar een gemeenschap te zijn
waarin ruimte is voor ieders eigenheid,
waar wij talenten zien, waarderen
en blijven inzetten.
Een gemeenschap waarin wij open staan voor elkaar
en vanuit respect en liefde om elkaar bezorgd zijn.
Een gemeenschap waarin wij waardig afscheid nemen
wanneer het leven van één van ons voltooid is.

 

Omdat leven vanuit een diepere dimensie
ons boven het gewone uit kan tillen
zijn aandachtig leven,
bidden en vieren,
stil zijn,
kernwoorden voor ons.

 

De kerk waar wij deel van uitmaken
is in beroering.
De samenleving
is voortdurend in beweging.
Wij worden erdoor geraakt
in alle facetten van ons bestaan.

 

Een gemeenschap als de onze
gaat uit van een gezamenlijk visioen:
een bewust levende
en moedige gemeenschap te zijn,
die het geloofsgoed hoog heeft
en die gelooft

in de vernieuwende scheppingskracht van de Geest.
Als het moet, durven wij tegendraads te zijn
en onze stem te laten horen.
In de wijze waarop wij wonen
delen wij ons leven steeds meer met anderen.
Wij hopen een open gemeenschap te zijn,
met oor en oog voor mensen om ons heen.

 

Wij weten ons bemoedigd
door de velen die in deze tijd
zoeken naar zingeving voor hun leven
en door hen die durven op te staan tegen
uitsluiting en onrecht.

 

Wij verlangen
zo te leven
dat ons leven zelf verkondiging is.